CK MORE

MORE, POHODA, SLNKO a ŽIADEN STRES ....

 s nami si dovolenku užiješ...        

                 RAČIANSKA 18  BA III         CK MORE telefón& CK MORE mobil 0911 334 128, 0905 314 440          

Cestovné doklady

Cestujúci zodpovedajú za platnosť svojich osobných dokladov a vízové náležitosti navštívených krajín. Od 26.06.2012 musia mať všetky deti bez ohľadu na vek svoj vlastný cestovný pas!

Do Chorvátska je možné cestovať s občianskym preukazom alebo cestovným pasom občana SR platným 1 mesiac po ukončení pobytu. Deti, ktoré necestujú spoločne so zákonným zástupcom, od 1.4.2009 nepotrebujú súhlas zákonného zástupcu.

Po 1. júli nebude potrebné preukazovať potrebnú hotovosť pre pobyt v krajine na predpokladanú dĺžku pobytu. Podľa predpisov Únie môžu turisti prevážať tovar na osobnú potrebu bez cla do hodnoty 300 Eur na osobu, v leteckej a lodnej doprave do 430 Eur.

Pri cestách do krajín Európskej Únie si nezabudnite zobrať Európsky preukaz zdravotného poistenia !

Pri cestách osobným motorovým vozidlom okrem vodičského preukazu a technického preukazu musíte mať pri sebe doklad o povinnom zmluvnom poistení – tzv. zelenú kartu, medzinárodná automobilová poisťovacia karta, ktorú vydáva poisťovacia spoločnosť, v ktorej je vozidlo poistené. Ak nie ste majiteľom vozidla, s ktorým cestujete, nezabudnite si zobrať splnomocnenie majiteľa vozidla na cestu.

Nachádzaš sa tu: Home Dôležité / Doprava Doprava Cestovné doklady